โรงเรียนวัดโพธาราม

ชื่อโรงเรียน วัดโพธาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าไร่
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ pr-school@hotmail.com
เว็บไซต์ -