โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์

ชื่อโรงเรียน วัดนารีประดิษฐ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าไร่
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ cha_vap@hotmail.co.th
เว็บไซต์ naree.com