โรงเรียนวัดมุขธารา

ชื่อโรงเรียน วัดมุขธารา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ปากนคร
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://www.school.obec.go.th.mooktara