โรงเรียนวัดท่าม่วง

ชื่อโรงเรียน วัดท่าม่วง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ปากพูน
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ wipapa50@hotmail.com
เว็บไซต์ -