โรงเรียนวัดพระมงกุฎ

ชื่อโรงเรียน วัดพระมงกุฎ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาเคียน
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ temple_mongkut@hotmail.com
เว็บไซต์ -