โรงเรียนวัดดอนยาง

ชื่อโรงเรียน วัดดอนยาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาทราย
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ phakdee2507@gmail.com
เว็บไซต์ -