โรงเรียนวัดวนาราม

ชื่อโรงเรียน วัดวนาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล โพธิ์เสด็จ
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ watwanaram_school@hotmail.com
เว็บไซต์ -