โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

ชื่อโรงเรียน วัดโพธิ์ทอง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล โพธิ์เสด็จ
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ primrudee@hotmail.com
เว็บไซต์ -