โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์

ชื่อโรงเรียน วัดราษฎร์ประดิษฐ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล มะม่วงสองต้น
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -