โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสิชล

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีพณิชยการสิชล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล เสาเภา
เขต/อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ technostc@gmail.com
เว็บไซต์ http://technosichon.com/