โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น

ชื่อโรงเรียน วัดมะม่วงสองต้น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล มะม่วงสองต้น
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ora97@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -