โรงเรียนวัดทุ่งแย้

ชื่อโรงเรียน วัดทุ่งแย้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล มะม่วงสองต้น
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ sanona910@gmail.com
เว็บไซต์ -