โรงเรียนวัดน้ำรอบ

ชื่อโรงเรียน วัดน้ำรอบ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ไชยมนตรี
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ Nr0007@hotmail.com
เว็บไซต์ -