โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ

ชื่อโรงเรียน วัดโพธิ์เสด็จ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล โพธิ์เสด็จ
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ wadporsadet_school@hotmail.com
เว็บไซต์ -