โรงเรียนนาคคามพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน นาคคามพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ร่อนพิบูลย์
เขต/อำเภอ ร่อนพิบูลย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ su_pk@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.nakkarm.ac.th/