โรงเรียนดรุณศึกษา

ชื่อโรงเรียน ดรุณศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ร่อนพิบูลย์
เขต/อำเภอ ร่อนพิบูลย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ darunsuksa@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.darun.ac.th/