โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา

ชื่อโรงเรียน ทิพย์กองลาศวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หินตก
เขต/อำเภอ ร่อนพิบูลย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ tipkonglas_te@thaimail.com
เว็บไซต์ -