โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล ปากพนังฝั่งตะวันตก
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ thaksin146146@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.tsc.ac.th/