โรงเรียนเจริญวัยวิทยา

ชื่อโรงเรียน เจริญวัยวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปากแพรก
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ charoenwaiwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.charoenwai.com/