โรงเรียนเจริญวิทยา

ชื่อโรงเรียน เจริญวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปากแพรก
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ jrshool075@gmail.com
เว็บไซต์ -