โรงเรียนชนะวิทยา

ชื่อโรงเรียน ชนะวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สามตำบล
เขต/อำเภอ จุฬาภรณ์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ darunsuksa2@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.darun.ac.th/