โรงเรียนชะอวดวิทยา

ชื่อโรงเรียน ชะอวดวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ชะอวด
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ chauatvitaya@gmail.com
เว็บไซต์ www.chauatvitaya.com