โรงเรียนเจริญวิทย์

ชื่อโรงเรียน เจริญวิทย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไสหร้า
เขต/อำเภอ ฉวาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ jw.nakhosri@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.jaruenwit.ac.th/