โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์

ชื่อโรงเรียน ธนรัตน์อุปถัมภ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ฉวาง
เขต/อำเภอ ฉวาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ 2012trschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.trschool.ac.th/