โรงเรียนเทคนิคธุรกิจบัณฑิต

ชื่อโรงเรียน เทคนิคธุรกิจบัณฑิต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล โพธิ์เสด็จ
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ tdb2school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://tccnakhonsri.ac.th/