โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์

ชื่อโรงเรียน ท้าวราษฎร์สงเคราะห์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กำแพงเซา
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ trs-school@live.com
เว็บไซต์ http://www.taorajschool.ac.th/