โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ด่านแม่ละเมา
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -