โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง

ชื่อโรงเรียน ถนอมราษฏร์บำรุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หัวเดียด
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ www.mythanormrad@hotmail.com
เว็บไซต์ www.tnr.ac.th