โรงเรียนญาณวิศิษฎ์

ชื่อโรงเรียน ญาณวิศิษฎ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล พะวอ
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ jinny1152@gmail.com
เว็บไซต์ www.yanvisit.ac.th