โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ชื่อโรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาโบสถ์
เขต/อำเภอ วังเจ้า
จังหวัด ตาก
อีเมล์ yu_pradeejit@hotmail.com
เว็บไซต์ -