โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ดงซ่อมพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เชียงทอง
เขต/อำเภอ วังเจ้า
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ dspkscool@com