โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์

ชื่อโรงเรียน เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เชียงทอง
เขต/อำเภอ วังเจ้า
จังหวัด ตาก
อีเมล์ denwua@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.denwuarat.tak1.org/