โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู

ชื่อโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล วาเล่ย์
เขต/อำเภอ พบพระ
จังหวัด ตาก
อีเมล์ mae00kh00@hotmail.com
เว็บไซต์ www.facebook.com/mae00kh00