โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง

ชื่อโรงเรียน ขุนห้วยบ้านรุ่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หนองหลวง
เขต/อำเภอ อุ้มผาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ kr-up@hotmail.com
เว็บไซต์ -