โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านอุ้มผาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล อุ้มผาง
เขต/อำเภอ อุ้มผาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ chumchon_@hotmail.com
เว็บไซต์ -