โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านท่าสองยาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าสองยาง
เขต/อำเภอ ท่าสองยาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ ctyschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.cty.ac.th