โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล แม่ต้าน
เขต/อำเภอ ท่าสองยาง
จังหวัด ตาก
อีเมล์ E-mail2466@hotmail.com
เว็บไซต์ -