โรงเรียนกลาโหมราชเสนา

ชื่อโรงเรียน กลาโหมราชเสนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ขะเนจื้อ
เขต/อำเภอ แม่ระมาด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -