โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล แม่ระมาด
เขต/อำเภอ แม่ระมาด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -