โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล แม่กุ
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ maekunoi1@Gmail.com
เว็บไซต์ -