โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล แม่ตาว
เขต/อำเภอ แม่สอด
จังหวัด ตาก
อีเมล์ mtk26school@gmail.com
เว็บไซต์ www.mtk26.in.th