โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์

ชื่อโรงเรียน ชุมชนชลประทานรังสรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สามเงา
เขต/อำเภอ สามเงา
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -