โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ยกกระบัตร
เขต/อำเภอ สามเงา
จังหวัด ตาก
อีเมล์ maerwsk_school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.maerawan.tak1.org/