โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา

ชื่อโรงเรียน ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท้องฟ้า
เขต/อำเภอ บ้านตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -