โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ยะ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เกาะตะเภา
เขต/อำเภอ บ้านตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ wiparat_2531@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.banmaeya2.tak1.org/