โรงเรียนชูวิชาราษฎร์

ชื่อโรงเรียน ชูวิชาราษฎร์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เกาะตะเภา
เขต/อำเภอ บ้านตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -