โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน เด่นไม้ซุงวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล แม่สลิด
เขต/อำเภอ บ้านตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -