โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดสันป่าลาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ตากออก
เขต/อำเภอ บ้านตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ sanpalarn@hotmail.com
เว็บไซต์ www.sanpalarn.tak1.org