โรงเรียนเด่นวิทยา

ชื่อโรงเรียน เด่นวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล หนองบัวเหนือ
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -