โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านวังหิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล วังหิน
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -